[1]
Tran Van Vuon, Ngo Thi Van Kieu, Ta Thi Huong, and Nguyen Thi Lan Phuong, “RESEARCHING CELLULASE - ACTIVE STRAINS OF ACTINOMYCETES AND MOLDS IN SOUTHWEST OF KON KA KINH NATIONAL PARK - GIA LAI”, jshe, vol. 7, no. 2, pp. 24-28, Jun. 2017.