(1)
Nguyen Huy Khuyen. THE NGU CHE THIEN CO DU TRIEU THI BY MINH MENH KING IN DALAT. jshe 2014, 4, 40-46.